Best tournament record 1855-1909
Era Tournament Rank E/W Mku Winner   Number W L Y D A O
Ansei 1855.02                        
  1855.                        
  1856.01 K w 0429 Sakaigawa Namiemon 2 8   1 1    
  1856.11 S e 0437 Unryu Hisakichi 5 9   1      
  1857.01 O e 0418 Iozan Moriemon 2 6     1 1  
    S e 0437 Unryu Hisakichi   7 1        
  1857.11 S e 0437 Unryu Hisakichi 6 7 1 1   1  
  1858.01 M02 e 0456 Kimenzan Tanigoro 1 8   2      
  1858.11                        
  1859.01 K e 0456 Kimenzan Tanigoro 2 8   1   1  
  1859.11 S e 0439 Hibikinada Tatsukichi 1 6   1   3  
  1860.02 K w 0455 Shiranui Mitsuemon 1 8   1   1  
Man-en 1860.10 K e 0456 Kimenzan Tanigoro 3 6   1      
  1861.02 M02 e 0459 Jinmaku Kyugoro 1 9   1      
Bunkyu 1861.10 M01 e 0458 Onaruto Nadaemon 1 7 1 2      
  1862.03 M01 e 0458 Onaruto Nadaemon 2 7 1 2      
  1862.11 O e 0437 Unryu Hisakichi 7 6 1 2 1    
    M02 e 0459 Jinmaku Kyugoro   5   3 2    
  1863.07 S e 0456 Kimenzan Tanigoro 4 7   1 1 1  
    S eH 0459 Jinmaku Kyugoro   7   2 1    
  1863.11 S e 0456 Kimenzan Tanigoro 5 7     2    
    K w 0452 Washigahama Otoemon   7     2    
Genji 1864.04 O w 0455 Shiranui Mitsuemon 2 7 1 2      
    S w 0452 Washigahama Otoemon   7 1 1   1  
  1864.10 O w 0455 Shiranui Mitsuemon 3 7   1 1 1  
  1865.02 S w 0452 Washigahama Otoemon 1 6   2 1 1  
Keio 1865.11 S e 0459 Jinmaku Kyugoro 2 6   2 1 1  
    M01 w 0476 Shushakayama Minekichi   6   2 1 1  
    M06 w 0487 Ryogoku Kajinosuke   6   1 2 1  
  1866.03 O e 0456 Kimenzan Tanigoro 6 7   1 1 1  
  1866.11 O w 0459 Jinmaku Kyugoro 3 8   1 1    
  1867.04 O w 0459 Jinmaku Kyugoro 4 7   1 2    
  1867.11 O w 0459 Jinmaku Kyugoro 5 7   3      
  1868.06 M02 e 0491 Masuizan Daishiro 1 8   1 1    
Meiji 1868.11 O w 0456 Kimenzan Tanigoro 7 9          
  1869.04 S e 0491 Masuizan Daishiro 2 8     1    
  1869.11 S e 0491 Masuizan Daishiro 3 7     2    
  1870.04 O e 0491 Sakaigawa Daishiro 4 6   1 2    
    K e 0451 Omatoi Chokichi   7 1 1      
    M07 e 0504 Kabutoyama Wasuke   7 1 1      
  1870.11 M05 e 0504 Kabutoyama Wasuke 1 6   2 1    
  1871.03 K e 0498 Ayasegawa Sanzaemon 1 8     1    
  1871.11 O e 0491 Sakaigawa Daishiro 5 6   1 1 1  
  1872.04 M02 w 0504 Kabutoyama Wasuke 2 6     2 1  
  1872.11 K e 0504 Kabutoyama Wasuke 3 8   1      
  1873.04 S e 0504 Raiden Shin'emon 4 7       2  
  1873.12 M01 w 0503 Shachinoumi Umekichi 1 7 2        
    M02 e 0500 Sanoyama Kokichi   5   1 2 1  
  1874.03 S e 0504 Raiden Shin'emon 5 7     2    
  1874.12 M06 w 0515 Umegatani Totaro 1 8     1    
  1875.04 M04 w 0483 Musashigata Inosuke 1 7 1   1    
  1876.01 M03 e 0514 Wakashima Kyuzaburo 1 8 1        
  1876.04 M01 e 0510 Urakaze Rin'emon 1 7       2  
    M05 e 0511 Tegarayama Katsuji   7     2    
  1877.01 M01 w 0515 Umegatani Totaro 2 8   1      
  1877.06 K w 0515 Umegatani Totaro 3 7   1 1    
    M01 w 0503 Shachinoumi Umekichi   8 1        
  1877.12 S w 0515 Umegatani Totaro 4 9          
  1878.06   w 0524 Hibikiya Sougoro 1 6 1 1 1    
  1879.01 S w 0483 Musashigata Inosuke 2 7     2    
  1879.06 S w 0514 Wakashima Kyuzaburo 2 6     2 1  
  1880.01 S e 0504 Onomatsu Wasuke 6 6 2   1    
    M05 e 0523 Fujitagawa Risuke   6 2   1    
  1880.05 O w 0515 Umegatani Totaro 5 9          
  1881.01 O w 0515 Umegatani Totaro 6 7 1   1    
  1881.05 O w 0515 Umegatani Totaro 7 8   1      
  1882.01 M01 w 0529 Tomonohira Takeemon 1 8     1    
  1882.06 O w 0515 Umegatani Totaro 8 5   3 1    
  1883.01 M06 e 0531 Takachiho Minekichi 1 7     1 1  
  1883.05 M10 w 0541 Ichinoya Totaro 1 7 2        
      e 0543 Hironoumi Toyokichi   6 1 2      
  1884.01 O e 0515 Umegatani Totaro 9 7   1 1    
  1884.05 K w 0535 Odate Uzaemon 1 8     1    
  1885.01 K wH 0535 Odate Uzaemon 2 7 1   1    
    K e 0542 Tsurugizan Taniemon   7 1   1    
  1885.05 S w 0535 Odate Uzaemon 3 8 1        
  1886.01 M09 w 0552 Tsurugahama Masakichi 1 7     2    
  1886.05 O e 0542 Tsurugizan Taniemon 1 7 1     1  
    O w 0535 Odate Uzaemon   6   2 1    
  1887.01 K w 0541 Ichinoya Totaro 2 8 1        
  1887.05 O w 0535 Odate Uzaemon 4 7   1 1    
  1888.01 M08 e 0561 Wakaminato Sukesaburo 1 5 1 1 1 1  
  1888.05 M09 w 0563 Konishiki Yasokichi 1 8       1  
    O e 0542 Tsurugizan Taniemon   7     2    
    S w 0541 Ichinoya Totaro   7     2    
  1889.01 M01 w 0563 Konishiki Yasokichi 2 7     1 1  
  1889.05 S w 0533 Nishinoumi Kajiro 1 9          
  1890.01 K w 0563 Konishiki Yasokichi 3 8   1      
  1890.05 K w 0554 Yahatayama Sadakichi 1 6 1   1 1  
    M09 w 0571 Taninoota Kiichi   5   2 2    
  1891.01 O e 0563 Konishiki Yasokichi 4 8     1    
  1891.05 O w 0554 Yahatayama Sadakichi 2 6 1   2    
    O wH 0542 Tsurugizan Taniemon   6 1   2    
  1892.01 M04 w 0580 Otohira Hirokichi 1 7 1 1      
  1892.06 O e 0563 Konishiki Yasokichi 5 8       1  
  1893.01 O w 0580 Otohira Hirokichi 2 8       1  
  1893.05 O e 0563 Konishiki Yasokichi 6 7   2      
    M05 e 0570 Imaizumi Mataichi   7   1   1  
  1894.01 Y e 0533 Nishinoumi Kajiro 2 7   2      
  1894.05 S e 0573 Asashio Taro 1 8 1        
    K w 0588 Oikari Montaro   7     1 1  
  1895.01 O e 0563 Konishiki Yasokichi 7 8 1        
  1895.06 K w 0585 Ozutsu Men'emon 1 7   1 1    
    M02 w 0596 Kaizan Taro   7   2      
  1896.01 M01 w 0589 Ho-o Umagoro 1 8 1        
  1896.05 S e 0589 Ho-o Umagoro 2 8       1  
  1897.01 M08 w 0611 Araiwa Kamenosuke 1 7 1   1    
  1897.05 M03 w 0611 Araiwa Kamenosuke 2 6 1   2    
  1898.01 O w 0589 Ho-o Umagoro 3 7     2    
  1898.05 O e 0573 Asashio Taro 2 7 1   1    
    S wH 0585 Ozutsu Men'emon   6   1 2    
    M02 w 0616 Umenotani Otomatsu   7 1   1    
  1899.01 M04 e 0620 Hitachiyama Taniemon 1 8     1    
  1899.05 K w 0611 Araiwa Kamenosuke 3 8 1        
  1900.01 M05 e 0618 Inagawa Masaemon 1 8 1        
  1900.05 S w 0611 Araiwa Kamenosuke 4 9          
  1901.01 S e 0620 Hitachiyama Taniemon 2 8     1    
  1901.05 K e 0611 Araiwa Kamenosuke 5 8 1        
    M05 e 0623 Kiryuzan Raihachi   8 1        
  1902.01 O e 0616 Umegatani Totaro 1 8     1    
  1902.05 Y e 0585 Ozutsu Men'emon 2 8     1    
  1903.01 O w 0620 Hitachiyama Taniemon 3 8     1    
  1903.05 O w 0620 Hitachiyama Taniemon 4 9          
  1904.01 YO w 0620 Hitachiyama Taniemon 5 7 1 1      
    YO e 0616 Umegatani Totaro   7 1     1  
    M10 e 0557 Onigatani Saiji   6   1   2  
  1904.05 M01 e 0634 Tachiyama Mineemon 1 8 1        
  1905.01 S e 0625 Kunimiyama Etsukichi 1 9          
  1905.05 O w 0611 Araiwa Kamenosuke 6 9          
  1906.01 Y w 0620 Hitachiyama Taniemon 6 9          
  1906.05 Y w 0620 Hitachiyama Taniemon 7 8   1      
  1907.01 O e 0625 Kunimiyama Etsukichi 2 6 1 2      
  1907.05 S e 0634 Tachiyama Mineemon 2 8 1        
  1908.01 Y e 0616 Umegatani Totaro 2 8     1    
  1908.05 M09 w 0654 Shiunryu Kichinosuke 1 7       2  
    Y e 0616 Umegatani Totaro   7 1   1    
    S e 0634 Tachiyama Mineemon   7 1   1    
    S w 0648 Nishikinada Yosaburo   7 1   1    
  1909.01 Y w 0616 Umegatani Totaro 3 7     1