Picture Gallery

Yokozuna Akebono
65th Yokozuna Takanohana Koji 
performing the Yokozuna Dohyo-Iri
65th Yokozuna Takanohana Koji 
performing the 
Yokozuna Dohyo-Iri
67th Yokozuna Musashimaru Koyo
performing the Yokozuna Dohyo-Iri
Yokozuna Akebono
67th Yokozuna Musashimaru Koyo
(app. 1994 when he was still Ozeki)
Yokozuna Akebono
64th Yokozuna Akebono Taro 
(now retired)
Yokozuna Akebono
64th Yokozuna Akebono Taro (now retired)
performing the Yokozuna Dohyo-Iri
66th Yokozuna Wakanohana Masaru 
(now retired) performing 
the Yokozuna Dohyo-Iri
58th Yokozuna 
Chiyonofuji Mitsugu 
(now retired)
Ozeki Chiyotaikai Ryuji
Ozeki Dejima Takeharu
Ozeki Musoyama Masashi
Yokozuna Akebono
 Ozeki Musoyama Masashi
(app. 1994, before he became Ozeki)
 Ozeki Miyabiyama Tetsushi
 Ozeki Kaio Hiroyuki
Yokozuna Akebono
 Mainoumi - The smallest Rikishi 
(now retired)
Ex-Ozeki Konishiki
Ex-Ozeki Konishiki (now retired)

 
Ex-Ozeki Konishiki
Ex-Ozeki Konishiki (now retired)
Akebono vs. Takatoriki
Konishiki vs.Kirishima